Aktualności

Lepiej ubiegać się o dług w banku czy pożyczkę pozabankową?

Na ogół o zdobywaniu ponadprogramowych pieniędzy w formie wierzytelności mówi się że jest to zapożyczenie lub kredyt. Niemniej jednak należy rozdzielić te dwa pojęcia - przypisując im tym samym podmioty u których ubiegamy się o zastrzyk pieniężny.

Przede wszystkim o pożyczkę ubiegamy się wyłącznie w podmiotach pozabankowych - z reguły są to prywatne przedsiębiorstwa albo osoby mające wystarczający kapitał. Umowa wiąże opierając się o o Kodeks Cywilny. Za to jeżeli mowa o kredytach - powinniśmy wiązać z tym wyrażeniem wyłącznie banki i SKOK-i funkcjonujące na bazie prawa bankowego. W tym przypadku finanse na kredyt udostępniane są ze środków zdeponowanych przez pozostałych klientów.

Czytaj dalej

Kredyt od ręki dla jednostek z innymi zobowiązaniami

W dzisiejszych czasach ustrój bankowy sprawdza się na całym świecie doskonale. Jest pomimo tego drobna nisza czy raczej ułomność którą uzupełniły prywatne przedsiębiorstwa, zwane nawet parabankami - mowa o pożyczkach bez weryfikacji wierzyciela. Chociaż są one kojarzone głównie z drobnymi pożyczkami od zaraz - spełniają także ważną rolę dla ludzi bogatych posiadających pozostałe wierzytelności. Gwarantują one wzięcie dużego kredytu pod zastaw hipoteki - może to być posiadłość, samochód, akcje czy inny majątek - bez zbytecznej kontroli w Biurze Informacji Kredytowej.

Owszem wierzytelności tego typu - niezależnie od wybranej alternatywy czy firmy w której staramy się o zobowiązanie - są całkiem kosztowne. Ale biznesmeni liczą się z tym, wierząc że jedynie poprawny i nieprzerwany obieg pieniądza może zapewnić im nieustanny rozwój i profit. Na całościową wartość zaciągniętej wierzytelności - to znaczy kwotę oraz oprocentowanie - komponuje się głównie czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego która wynosi 24 %, narzucana odgórnie - ale to nie całość. Każdy kredyt jest szczególnie ubezpieczany, chociaż samo zabezpieczenie uwarunkowane jest od wysokości wierzytelności. Do tego firmy pożyczkowe dołączają swoje marże w stosunku od uzgodnionej umowy.

Czytaj dalej

Jeśli straciłeś niedawno stałą pracę a masz wielki kredyt do spłacenia – istnieja różne rozwiązania

Jak znakomicie wiemy współcześnie czasy są mocno niestabilne. Tak naprawdę każdy sektor życia publicznego i zawodowego jest chwiejny. Analogicznie ma rzecz się z zarówno bezrobociem jak i gałęzią sytemu kredytowego. Banki i firmy użyczające kredytów pod zastaw nieruchomości - w większości wypadków lokalu mieszkalnego albo domu - pojmują to całkowicie, tym samym zaprojektowano kilka opcji rozwiązań dla wierzycieli, którzy stracili pracę i dochód.

W pierwszej kolejności banki i pozostałe firmy oferujące znaczne pożyczki proponują też polisę wierzyciela od utraty pracy. Interesujące że zabezpieczyć swój kredyt, który jest rozłożony na kilkanaście lat możemy w dowolnym momencie. Ubezpieczenie to obowiązuje pomimo tego przeważnie jedynie w sytuacji w której to nasz szef rozwiązuje umowę o pracę. W przeciwnym wypadku ubezpieczenie nie obowiązuje. Jeśli stracimy stałe zatrudnienie takie wyjście zapewnia nam spłatę kredytu w kilku kolejnych miesiącach, czyli jego zawieszenie. Polisa pokrywa jednak od 1 do 3 procent sumy wierzytelności, suma ta pomimo tego może stanowić pulę zawieszenia wierzytelności.

Czytaj dalej

Różne scenariusze w przypadku straty stałej pracy i spłacania dużego długu

Jak doskonale wiemy współcześnie czasy są mocno niestabilne. Tak naprawdę każdy sektor życia społecznego i zawodowego jest chwiejny. Analogicznie ma rzecz się w podobny sposób z bezrobociem jak i gałęzią sytemu skarbowego. Banki i przedsiębiorstwa użyczające kredytów pod zastaw nieruchomości - najczęściej mieszkania czy posiadłości - dostrzegają to całkowicie, dlatego opracowano parę możliwości rozwiązań dla wierzycieli, którzy stracili stałą pracę i dochód.

Przede wszystkim banki i inne instytucje proponujące znaczące kredyty oferują też polisę wierzyciela od utraty pracy. Co ciekawe zabezpieczyć swój dług, który jest rozłożony na kilkadziesiąt lat możemy w dowolnym momencie. Ubezpieczenie to obowiązuje jednak najczęściej tylko w sytuacji w której to nasz kierownik rozwiązuje umowę o pracę. W przeciwnym wypadku ubezpieczenie nie obowiązuje. Jeżeli stracimy pracę takie wyjście umożliwia nam spłatę wirzytelności w kilku kolejnych miesiącach, czyli jego odroczenie. Ubezpieczenie pokrywa jednak 1-3 procent sumy pożyczki, suma ta jednak może tworzyć pulę odroczenia pożyczki.

Czytaj dalej

Uniwersalne warunki zaciągania wierzytelności pod zastaw hipoteki

Podobno zakup nowej nieruchomości - obojętnie czy będzie to budynek wolnostojący, apartament czy też kawałek ziemi jest porządną inwestycją. Mimo że sektor nieruchomości jest niestabilny, tymczasem to właśnie posiadanie nieruchomości przynosi nam sposobność zainkasowania kredytu hipotecznego, który dają banki na dużo korzystniejszych warunkach niż w wypadku konsumenckiej oprocentowanej wierzytelności.

Kredyt tego rodzaju zdoła dostać pełnoletnia osoba pod wymogiem ukazania dowodu zatrudnienia, odpowiedniego wieku i dostatecznej zdolności pożyczkowej. Głównym kryterium mimo to jest kwestia, że to wierzyciel musi mieć potwierdzenie posiadania nieruchomości czy też być jej współwłaścicielem. Osoby prowadzące swoją działalność mogą mieć pewne komplikacje przy osiągnięciu pożyczk pod zastaw mieszkania. Banki mają ograniczoną ufność w takim przypadku, obawiając się że pieniądze zorganizowane z pożyczki mogą posłużyć pożyczającemu na nieudaną inwestycję czy podtrzymywanie upadającej działalności.

Czytaj dalej

Czy pożyczka pod zastaw jest w całości legalną postacią debetu?

Obecnie wyłączne sformułowanie kredyt wydaje się zniechęcać dużo osób, bo nikt nie chce redukować osobistej niezależności i samodzielności finansowej. Mimo to słowo to może zostać jednoznacznikiem oryginalnych możliwości i płynności finansowej, której nie trzeba się wcale bać. Na czym dokładnie oparta jest pożyczka pod zastaw? Jest to znakomite wyjście dla osób, którzy chcą błyskawicznie nabyć nowe źródło finansowe, mając równocześnie obniżoną zdolność kredytową.

W wielu przypadkach kredyt udzielany jest na krótki okres i jest chroniony zastawem do czasu oddania całego długu. Prawo normuje tę odmianę wierzytelności jako asekurację branego kredytu w postaci ruchomości czy posiadłości. W taki sposób wierzyciel będzie mógł dochodzić swoich uprawnień co do zastawu - bez względu czyją będzie własnością. Wierzyciel będzie miał jedyne prawo i przywilej na rzecz zastawionego dobra nawet przed dłużnikami podmiotowymi pożyczkobiorcy, niezależnie od podmiotów którym przez uchwałę przysługuje priorytet szczególny.

Czytaj dalej